பயன்பாட்டு காலம்

இந்த வலைத்தளத்தின் பயனர்கள் இந்த வலைத்தளத்தின் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டவர்கள். பின்வரும் விதிமுறைகளுக்கு நீங்கள் உடன்படவில்லை என்றால், தயவுசெய்து எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டாம் அல்லது எந்த தகவலையும் பதிவிறக்க வேண்டாம்.

இந்த விதிமுறைகளையும் இந்த வலைத்தளத்தின் உள்ளடக்கத்தையும் எந்த நேரத்திலும் புதுப்பிக்கும் உரிமையை யுனிப்ரோமா கொண்டுள்ளது.

வலைத்தள பயன்பாடு

இந்த வலைத்தளத்தின் அனைத்து உள்ளடக்கங்களும், நிறுவனத்தின் அடிப்படை தகவல்கள், தயாரிப்புத் தகவல்கள், படங்கள், செய்திகள் போன்றவை தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு நோக்கங்களுக்காக அல்ல, தயாரிப்பு பயன்பாட்டுத் தகவல்களைப் பரப்புவதற்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

உரிமையாளர்

இந்த வலைத்தளத்தின் உள்ளடக்கம் யுனிப்ரோமா, இது தொடர்புடைய சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இந்த வலைத்தளத்தின் அனைத்து உரிமைகள், தலைப்புகள், உள்ளடக்கங்கள், நன்மைகள் மற்றும் பிற உள்ளடக்கங்கள் யுனிப்ரோமாவால் சொந்தமானவை அல்லது உரிமம் பெற்றவை

மறுப்பு

இந்த வலைத்தளத்தின் தகவல்களின் சரியான தன்மை அல்லது பொருந்தக்கூடிய தன்மைக்கு யுனிப்ரோமா உத்தரவாதம் அளிக்கவில்லை, எந்த நேரத்திலும் அதைப் புதுப்பிப்பதாக உறுதியளிக்கவில்லை; இந்த இணையதளத்தில் உள்ள தகவல்கள் தற்போதைய நிலைமைக்கு உட்பட்டவை. இந்த வலைத்தளத்தின் உள்ளடக்கங்களின் பயன்பாட்டினை, குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்கான பொருந்தக்கூடிய தன்மையை யுனிப்ரோமா உத்தரவாதம் அளிக்காது.

இந்த வலைத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களில் தொழில்நுட்ப நிச்சயமற்ற தன்மை அல்லது அச்சுக்கலை பிழைகள் இருக்கலாம். எனவே, இந்த வலைத்தளத்தின் தொடர்புடைய தகவல்கள் அல்லது தயாரிப்பு உள்ளடக்கம் அவ்வப்போது சரிசெய்யப்படலாம்.

தனியுரிமை அறிக்கை

இந்த வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துபவர்கள் தனிப்பட்ட அடையாளத் தரவை வழங்கத் தேவையில்லை. இந்த இணையதளத்தில் உள்ள தயாரிப்புகள் அவர்களுக்குத் தேவைப்படாவிட்டால், கோரிக்கை தலைப்பு, மின்னஞ்சல் முகவரி, தொலைபேசி எண், கேள்வி அல்லது பிற தொடர்புத் தகவல் போன்ற மின்னஞ்சலை அனுப்பும்போது நிரப்பப்பட்ட தகவல்களை அவர்கள் எங்களுக்கு அனுப்ப முடியும். உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை எந்தவொரு மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் நாங்கள் சட்டப்படி வழங்க மாட்டோம்.